RUILEN & RETOURNEREN

RUILEN & RETOURNEREN NL/BE

30 dagen bedenktijd en gratis retour

Mochten onze producten onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, dat is jammer maar bij ons geen enkel probleem.
Je kunt zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling aangeven dat en wat je wil retourneren en/of ruilen en naar ons terug sturen. Maak je gebruik van je retourrecht en wij hebben de geretourneerde producten ontvangen dan storten wij het aankoopbedrag binnen 24 uur terug op je rekening. Kosteloos retourneren is alleen van toepassing voor Nederlandse klanten.

Heb je verder nog vragen over ruilen en/of retourneren? Neem dan contact op met onze klantenservice: +31 (0) 628563744 of stuur een e-mail naar info@detailshopcarwash.nl

HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen (wettelijk 14 dagen). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen (wettelijk 14 dagen), na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 30 dagen (wettelijk 14 dagen) retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Bij levering van diensten

6.5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 30 dagen (wettelijk 14 dagen), ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.7. De kosten voor retourzendingen zijn gratis. Je kunt retouren sturen naar: Detail Shop Car Wash, Industrieweg 43, 7903AJ, Hoogeveen, Netherlands

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, sturen wij per e-mail een retourbestand met barcode dat men na printen op de doos plakt en gratis per post retourneert.
7.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag inclusief eventueel betaalde verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

8.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. Gebruikte hygiëne en (bedrukte)maatwerk producten.

8.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

STAPPENPLAN

Als je een of meerdere artikelen wil ruilen of retourneren dan vragen wij je het volgende stappenplan aan te houden zodat wij je retour(en) correct kunnen afhandelen.

Meldt bij onze klantenservice dat je een artikel retour wilt sturen

Via e-mail ontvang je een bevestiging van je verzoek

Stuur ons per e-mail een volledig ingevuld herroeping formulier. Download herroeping formulier hier

Wij sturen je per email een PostNL retourbestand met barcode dat je kunt uitprinten en op de doos plakt

Je brengt het retour pakket naar het dichtstbijzijnde PostNL servicepunt
(retour adres: Detail Shop Car Wash, Industrieweg 43, 7903AJ, Hoogeveen, Netherlands

Na ontvangst van je goederen, stuurt Detail Shop Car Wsash een ontvangstbevestiging via e-mail

Wij ruilen het artikel om (indien voorradig) of storten het aankoopbedrag binnen 24 uur terug, afhankelijk van je keuze.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Het product mag niet gebruikt, gewassen of beschadigd zijn en geen gebruikssporen vertonen.

Detail Shop Car Wash is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van zendingen of schade tijdens het retour transport. Zorg daarom altijd voor een goede verpakking. Wanneer na contact met onze Klantenservice blijkt dat je het pakketje retour kunt sturen, ontvang je van ons een retourbestand met barcode dat je kunt uitprinten en op de doos plakt en gratis mee retour kunt sturen.

BESCHADIGDE TRANSPORTVERPAKKING

Wanneer je aan de buitenkant van het pakket ernstige beschadigingen ziet, neem de zending dan niet aan en vraag aan de bezorger om hier melding van te maken. Wanneer je het pakket al hebt aangenomen en alsnog een beschadigde transportverpakking constateert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze Klantenservice via e-mail: info@detailshopcarwash.nl

Fotografeer de beschadiging: Indien mogelijk, neem met je mobiel een foto van de beschadiging en stuur deze als bijlage in je melding per e-mail naar ons op. Hiermee help je ons enorm, en kunnen wij snel een passende oplossing bieden.

RUILEN/RETOURNEREN EN GEKOZEN VOOR BETALEN VIA AFTERPAY

Indien je artikelen komt ruilen in ons filiaal (magazijn) te Hoogeveen je bestelling in zijn geheel wenst te retourneren zal Detail Shop Car Wash het prijsverschil met je verrekenen of het gehele aankoop bedrag rechtstreeks aan je terugstorten. (binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen).

Bij ruilen of retourneren komt de betalingsverplichting aan AfterPay dus niet te vervallen!
De digitale factuur dient conform de voorwaarden na ontvangst van de goederen in zijn geheel binnen 14 dagen aan Afterpay betaald te zijn.